Güneş Enerjisinin Geleceği

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında son derece önemli bir yer edinmiş olan güneş enerjisi özellikle elektrik üretimi hususunda tercih edilmektedir. Ülkemizde ve dünyada da güneş enerjisinin elektrik üretimindeki rolü gün geçtikçe artış göstermektedir. Ülkemizde her geçen gün güneş enerjisinin kullanılması yönündeki çalışmalar artmakta ve teknoloji sayesinde de bu çalışmalar hız kazanmaktadır. Şu anda elektrik üretimi hususunda güneş enerjisinin kullanımı tam anlamı ile gerçekleşmiyor olsa da alt yapılar hazırlanmaktadır. 
Son zamanlarda özellikle akıllı elektronik eşyaların sayısının artması ile elektriğe duyulan ihtiyaç ciddi anlamda artmıştır. Bu hususta elektronik eşyaların güneş enerjisi ile kendini yenileyebilmesi yani şarj olabilmesi için birçok çalışma mevcuttur. İlerleyen zamanlarda bu çalışmaların çok daha ileriye taşınacağı da çok açıktır. Dünyanın birçok noktasında olduğu gibi ülkemiz de bu durumdan geri kalmamakta ve kendini geliştirmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkeler ve devletler açısından oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar da hızlanmış durumdadır. Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük atılımlar gerçekleştirmekte ve sektörün iyileştirilmesi adına birçok çalışma yapılmaktadır. Çünkü Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle bu potansiyel güneş enerjisinde ön plana çıkmaktadır. Avrupa ve diğer dünya devletlerine göre ülkemizin yıllık güneşlenme süresi oldukça fazladır. 
Bölgelere göre değerlendirmek gerekirse ülkemizin yıllık bazda en fazla güneş alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir bunu Akdeniz bölgesi takip etmektedir. Ülkemizin yıllık elektrik tüketimi ise Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) 2013 verilerine göre  255 milyar 337 milyon kilovat saat (kWh) olarak belirlenmiştir. Bu elektriğin çoğu doğalgaza dayalı elektrik üretim tesislerinde elde edilmektedir.
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun(EPDK) yeni kararı ile birlikte Türkiye’nin lisanslı güneş enerjisi santrallerinin önümüzdeki yıllarda devreye girmesi beklenmekte. Bu yıl için yalnızca 600 MW’a izin verilecek olmasına karşın, EPDK’ya 8 bin 899 MW kurulu gücünde 496 başvuru yapıldı. Yani ön görülen kapasitenin yaklaşık 15 katı talep ortaya çıktı.
Ülkemizde güneş enerjisinden daha çok pasif şekilde yararlanılmaktadır. Seraların ısıtılmasında, zirai ürünlerin kurutulmasında, binaların ısıtılmasında kullanılmaktadır. Güneş kolektörleri ise su ısıtmada ülkemizde oldukça fazla kullanılan bir sistemdir. Kurulumu oldukça kolay olan güneş kolektörleri sıcak su eldesinde giderek daha cazip hale gelmeye başlamıştır.

Son Yazılar

Güneş Enerjisi Elekt..
Güneş enerjisi, güneş ışığından enerji elde edi..
 Güneş Enerjisinin G..
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında son derece ö..
Güneş Enerjisi Isıtm..
Güneş enerjisi ile oluşan ısıtma sistemleri gün..
Güneş Enerjisi Nasıl..
Güneş dünyanın eksenine 1,366 watt/metre2 enerj..
Güneş Enerjisi Tarla..
Güneş enerjisi tarlası yani güneş enerjisi sant..
Güneş Enerjisi Zarar..
Hemen hemen hiçbir enerji kaynağının biyo ç..