Güneş Enerjisi Elektrik Üretimi

Güneş enerjisi, güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı teknolojik bir sistemdir. Güneş'in yaymış olduğu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir kısmı bile insanlığın sahip olduğu mevcut enerji tüketiminin kat kat fazlasıdır. Günümüzde güneş enerjisinden birçok alanda yararlanılmaktadır ve bu husustaki çalışmalar da 1970li yıllardan sonra hız kazanmıştır. Özellikle teknolojinin de bu süreç içerisinde gelişmiş olması güneş enerjisinden faydalanma hususunda yapılan çalışmaların bir hayli artmasına neden olmuştur. Bu süreç içerisinde güneş enerjisi sistemlerinde hem teknolojik ilerleme görülmüş hem de maliyet açısından düşüş saptanmıştır. Bu doğal enerji, çevresel açıdan en temiz enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiş durumdadır. Güneş enerjisinden en fazla yararlanılan alanlardan bir tanesi de elektrik üretimidir. Günümüzde birçok alanda elektrik üretmek için güneş enerjisi tercih edilmektedir. Peki, bu üretim nasıl gerçekleşir?
Silikon gibi bazı materyaller güneş enerjisini direkt olarak elektrik enerjisine çevirmek gibi bir özelliğe sahiptir. Buna fotovoltaik etkisi denir. Bu konsept solar panel yapımında kullanılarak bazı binaların elektrik üretmesini mümkün hale getirmiştir.
19. yüzyıl da keşfedilen fotovoltaik etkisi, yarı iletken olarak adlandırılan bazı materyallerin güneş ışığını direkt olarak elektriğe çevirebilmesidir. Günümüzde değişik teknolojiler bu efekti yerel olarak optimize ederek solar kollektörler yardımıyla elektrik üretebilirler. Bu güneş gücü elektriği şebekeden bağlantısı olmayan ya da şebekeyi besleyecek şekilde yerel olarak üretilebilir.
Klasik fotovoltaik hücreleri genellikle silikondan(yarıiletken malzeme) yapılan elektronik bileşenlerdir. Bu malzeme fotonları(güneş ışınlarının bileşenleri) soğurarak, onların enerjisini elektrik moleküllere(elektron) çevirir. Bu moleküller hücrelerin ön ve arka kısımlarında toplanır.
Burada yaratılan gerilim bir elektrik akımı yaratır. Modüllere ve panellere monte edilmiş olan hücreler, yeterince yüksek gerilim elde etmek için kendi aralarında da seriler halinde birbirine bağlıdır.
Fotonlar yarı iletken materyalin yüzeyine ulaştığında, enerjilerini elektronlara transfer ederler. Sonradan gelenler ise hareket halindedir ve böylece güç yaratılmış olur. Elde edilen akım, alınan ışık miktarıyla doğru orantılıdır. Doğru akım daha sonra şebekeyi beslemek üzere inverterlar yardımı ile alternatif akıma çevrilir.

Son Yazılar

Güneş Enerjisi Elekt..
Güneş enerjisi, güneş ışığından enerji elde edi..
 Güneş Enerjisinin G..
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında son derece ö..
Güneş Enerjisi Isıtm..
Güneş enerjisi ile oluşan ısıtma sistemleri gün..
Güneş Enerjisi Nasıl..
Güneş dünyanın eksenine 1,366 watt/metre2 enerj..
Güneş Enerjisi Tarla..
Güneş enerjisi tarlası yani güneş enerjisi sant..
Güneş Enerjisi Zarar..
Hemen hemen hiçbir enerji kaynağının biyo ç..