Güneş Enerjisi Nasıl Oluşur

Güneş dünyanın eksenine 1,366 watt/metre2 enerji iletir ancak yer yüzüne ulaşabilen enerji miktarı bu orandan biraz daha azdır. Güneş enerjisi ya da Güneş erkesi, Güneş'in yaymış olduğu ışıktan enerji edilmesi anlamına gelen teknolojidir. Güneşin yaymış olduğu ve Dünya'ya kadar ulaşan enerji güneşin çekirdeğinde bulunan füzyon süreci ile birlikte açığa çıkmış olan ışıma enerjisidir ve güneşteki hidrojen gazının helyum gazına dönüşmesi şeklinde olan füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışındaki güneş ışınmasının şiddeti aşağı yukarı 1370 W/m2 büyüklüğündedir ve sabittir. Bu sayı yeryüzünde 0 ila 1100 W/m2 değerleri arasında değişmektedir. Bu enerjinin küçük bir bölümü bile yeryüzündeki enerjiden çok daha fazladır. Birçok alanda kullanılabiliyor olan güneş enerjisi, günden güne teknolojik alanda ilerleme göstermektedir. Böylece maliyet hususunda da bazı düşüşler meydana gelmektedir. Böylece güneş enerjisi her geçen gün daha kolay şekilde kullanılabilmektedir. 
Dünyanın yörüngesi üzerinde, uzayda, birim alana ulaşan güneş ışınları, güneşe dik bir yüzey üzerinde ölçüldükleri zaman 1,366 W/m2’dir. Bu değer güneş enerjisi sabiti olarak da anılır.
Atmosfer bu enerjinin %6’sını yansıtır, %16’sını da sönümler ve böylece deniz seviyesinde ulaşılabilen en yüksek güneş enerjisi 1,020 W/m2’dir. Bulutlar gelen ışımayı, yansıtma suretiyle yaklaşık %20, sönümleme suretiyle de yaklaşık %16 azaltırlar. 

Global güneş enerjisi kaynakları. Haritadaki renkler, 1991-1993 yılları arasında, gerçekleşen ortalama yerel güneş enerji değerleri hakkında W/m2 cinsinden bilgi vermektedir.

Yukarıdaki resim 1991 ve 1993 yılları arasında uydu verilerine dayanarak, elde edilebilen ortalama güneş enerjisinin W/m2 cinsinden gösterimidir. Örneğin Kuzey Amerika’ya ulaşan güneş enerjisi 125 ile 375 W/m2 arasında değişirken, günlük elde edilebilen enerji miktarı, 3 ila 9 kWh/m2 arasında değişmektedir.
Bu değer, elde edilebilecek mümkün en yüksek değer olup, güneş enerjisi teknolojisinin sağlayacağı en yüksek değer anlamına gelmez. Örneğin, fotovoltaik (güneş pili) panelleri, bugün için yaklaşık %15’lik bir verime sahiptirler. Bu nedenle, aynı bölgede bir güneş paneli, 19 ile 56 W/m2 ya da günlük 0.45-1.35 kWh/m2 enerji sağlayacaktır. 

Son Yazılar

Güneş Enerjisi Elekt..
Güneş enerjisi, güneş ışığından enerji elde edi..
 Güneş Enerjisinin G..
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında son derece ö..
Güneş Enerjisi Isıtm..
Güneş enerjisi ile oluşan ısıtma sistemleri gün..
Güneş Enerjisi Nasıl..
Güneş dünyanın eksenine 1,366 watt/metre2 enerj..
Güneş Enerjisi Tarla..
Güneş enerjisi tarlası yani güneş enerjisi sant..
Güneş Enerjisi Zarar..
Hemen hemen hiçbir enerji kaynağının biyo ç..