Güneş Enerjisi Zararları

Hemen hemen hiçbir enerji kaynağının biyo çeşitlilik üzerindeki etkisinin sıfır olduğu söylenemez. Özellikle fosil yakıtlar olumsuz etki yaratan gazlar nedeniyle çevre için büyük tahribat yaratıyor. Bunun örnekleriyse yakın zamanda görülen nükleer kazalar ve petrol sızıntıları. Bu sorunlar yenilenebilir enerji kaynaklarında da karşımıza çıkabiliyor. 
Bu hususta biyo yakıt ürünlerinin ormansızlaşmaya dolaylı veya doğrudan etkisi de sektörde fikir ayrılıklarına neden oldu. Bu nedenle yenilenebilir enerji üretiminin büyük çoğunluğu yaşam alanlarının su altına bırakılmasını gerektiriyor. Sektörün sıklıkla üzerinde durduğu husus ise güneş enerjisinin bu sorunlardan çoğunlukla arınmış olması. Geçtiğimiz yıllarda bu hususta Almanya Çevre Bakanlığı, güneş tarlalarının biyo çeşitliliğin faydalarını gösteren bir çalışma yayınladı. Bu çalışmada tarlaların enerjiye katkı sağladığı ve bitkilerle hayvanlara yaşam alanı sağladığı ortaya çıktı. Böylece enerji kaynaklarının çevreye zarar verdiği görülse de en az zarar veren kaynağın güneş enerjisi olduğu anlaşıldı.
Arazinin verimli kullanılması da sektör tarafından öne sürülen en büyük artılardan biri. Büyük güneş tarlaları genellikle çöller ya da eski sanayi bölgeleri üzerine kuruluyor.Avrupa Fotoaltaik Endüstri Birliği (EPIA) Genel Sekreteri Eleni Despotou EurActiv'e,'Güneş tarlalarının verimli arazilere kurulmasına karşıyız. Büyük sistemlerin çöl, eski maden ya da sanayi bölgeleri gibi arazinin kullanışsız olduğu yerlere kurulmasından yanayız' dedi.
Ancak Wulf, çevre açısından bakıldığında küçük ölçekli ve merkezi olmayan tesislerin büyük güneş tarlalarına göre daha tercih edilir olduğunu söyledi. Wulf, 'Bazı durumlarda dönümlerce büyüklükte güneş paneli tarlaları söz konusu oluyor ve bu da iyi bir şey değil. Ancak pek çok durumda bu paneller merkezi değil, basitçe çatınızın üzerine kurabiliyorsunuz. Bu alanda büyük potansiyel var' dedi.
Despotou'ya göre güneş enerjisinin su kaynaklarına etkileri de göz ardı edilebilir ölçülerde. Despotou, 'Güneş panellerinin sık yıkanması gerekmiyor. Elbette Yunanistan veya İtalya'daysanız ve Kuzey Afrika'da bir kum fırtınası gerçekleşiyorsa biraz etkilenebilirsiniz. Bunun dışında sorun yok' şeklinde konuştu. Ancak bazıları daha temkinli yaklaşıyor. Michigan Üniversitesi Kellogg Biyoloji Merkezi'nden araştırmacı Bruce Robertson, 'Güneş enerjisinin bitki ve hayvan yaşamına etkileri üzerine yayımlanmış çok az araştırma olduğunu' söylüyor.

Son Yazılar

Güneş Enerjisi Elekt..
Güneş enerjisi, güneş ışığından enerji elde edi..
 Güneş Enerjisinin G..
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında son derece ö..
Güneş Enerjisi Isıtm..
Güneş enerjisi ile oluşan ısıtma sistemleri gün..
Güneş Enerjisi Nasıl..
Güneş dünyanın eksenine 1,366 watt/metre2 enerj..
Güneş Enerjisi Tarla..
Güneş enerjisi tarlası yani güneş enerjisi sant..
Güneş Enerjisi Zarar..
Hemen hemen hiçbir enerji kaynağının biyo ç..